การผลิตและนโยบายคุณภาพ

อาหารเสริมโกรทฮอร์โมน GH3 การผลิตและนโยบายคุณภาพ

มาตราฐานรับรองการผลิตอาหารเสริมโกรทฮอร์โมน GH3

Growth Hormone โกรทฮอร์โมน GH3

อาหารเสริมโกรทฮอร์โมน GH3 growth hormone HGH

มาตราฐานรับรองอาหารเสริมโกรทฮอร์โมน GH3

อาหารเสริมโกรทฮอร์โมน GH3 ผลิตด้วยคุณภาพมาตราฐานสากล

1. ผ่านมาตราฐานองค์การอาหารและยา อย. เลขที่ 10-1-04741-1-0414

2. ผ่านการรับรองมาตราฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice)

3. ผ่านมาตราฐานระบบการผลิตอาหารปลอดภัย HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

4. ผ่านมาตราฐานอาหาร HALAL

ส่วนประกอบนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นสารสกัดธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีและสารสังเคราะห์