เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีนอล์ประเทศไทย จำกัด

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม GH3 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย บริษัทประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ทานได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ความเป็นมาของบริษัท

หนึ่งในผู้บริหารของเรา คุณภัทรปภา กุลศศิธารา ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่วงก่อนก่อตั้งบริษัทดีนอล์ ประเทศไทยจำกัด และท่านได้คำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นแพทย์ท่านหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงโกรทฮอร์โมน และเมื่อท่านได้รับประทานไปเพียงไม่นาน ปรากฎผลว่าสุขภาพของท่านฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดเจน ด้วยความปราถนาดีต่อพี่น้องคนไทย ท่านจึงได้นำอาหารเสริมบำรุงโกรทฮอร์โมนในสูตรนี้เข้าสู่ประเทศไทย และเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันมีคนไทยหลายพันคนได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น

พันธกิจของบริษัท

เรามุ่งเป้าที่จะช่วยให้ทุกคนได้รับสุขภาพที่ดีขึ้น และหลีกหนีจากโรคภัยและความทุกข์ทรมานให้มากที่สุด เพื่อเป้าหมายของการเป็นครอบครัวคนไทยที่มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

จากใจผู้บริหาร

คุณเสนีย์ อำนวยผล

ผู้บริหารฝ่ายการเงิน

คุณภัทรปภา กุลศศิธารา

ประธานกรรมการบริษัท

คุณวรพรรษสร ศศิโรจน์โสภณ

ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์

” เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำอาหารเสริมGH3 มาช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น “