ในปัจจุบันปัญหาใหญ่ของคนเป็นโรคเบาหวาน คงหนีไม่ผลเรื่องอาหารการกิน… มักจะเกิดคำถามขึ้นเป็นประจำว่า “คนเป็นเบาหวาน กินอันนั้นได้ไหม๊ อันนี้ดีไหม๊” และมักจะมีความเชื่อที่ว่า “สาเหตุของโรคเบาหวานมาจากน้ำตาล” คราวนี้ถึงเวลาที่เราจะมารู้กันแล้วว่ามันจริงหรือเปล่า ว่า...