โรคมะเร็ง

อาหารเสริมโกรทฮอร์โมนกับผลลัพธ์ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 

อาหารเสริมโกรทฮอร์โมน GH3 ช่วยผู้ที่เป็นโรคมะเร็งได้อย่างไร

 

GH3 เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% รวมกรดอะมิโนเข้มข้นที่ช่วยบำรุงการหลั่งโกรทฮอร์โมนในร่างกายโดยตรง เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารเข้มข้นจาก GH3 ต่อมใต้สมองจะแข็งแรงขึ้น และสามารถหลั่งโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

โกรทฮอร์โมน ทางการแพทย์สมัยใหม่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนมหัศจรรย์ หรือน้ำพุแห่งการย้อนวัย ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาย้อนเวลาของร่างกายกลับให้กลับเป็นหนุ่มสาว จากการวิจัย ค้นพบว่า หากทานอาหารเสริมที่บำรุงการหลัง่โกรทฮอร์โมน GH3 ติดต่อกัน 6 เดือน เซลล์ร่างกายจะย้อนวัยกลับไปแข็งแรงได้ถึง 5-10 ปีทีเดียว

 

โกรทฮอร์โมนทำหน้าที่หลักในการฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาว และช่วยเสริมสร้างและสมดุลระบบภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงขึ้น และปรับสภาพร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลเป็นปกติ หรือปลอดจากโรคภัย

 

ในวัยเด็กเราจะหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ในปริมาณมาก ร่างกายของเด็กจึงสามารถฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองได้รวดเร็ว  และร่างกายอยู่ในสภาพแข็งแรงสมดุล จึงมักจะไม่มีโรคภัยเหมือนในวัยสูงอายุ

เมื่ออายุ 25 ปีเป็นต้นไป ระดับโกรทฮอร์โมนของร่างกายจะลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเสื่อมสภาพ และเริ่มกระบวนการเข้าสู่ความชราภาพ หรือการแก่ตัวลงของร่างกายนั่นเอง โดยเฉพาะในผู้ที่มีสุขนิสัยในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่ไม่ดี เช่น นอนดึกเป็นประจำ นอนหลับไม่สนิท มีึวามเครียดสูง รับประทานอาหารไม่ได้สุขลักษณะ ได้สารอาหารไม่ครบถ้วน ขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นในการบำรุงให้หลั่งโฏรทฮอร์โมน การไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ น้ำหนักเกิน เป็นต้น

 

สาเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายของคนเราหลั่งโกรทฮอร์โมนได้น้อยลง ส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เมื่อ่างกายสะสมความเสื่อมไว้มากเข้า อาการต่างๆของความเสื่อมก็จะแสดงผลเมื่อวัยเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมา ซึ่งรวมเรียกว่าโรคชราภาพนั่นเอง

 

ในผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง ระบบร่างกายจะแปรปรวนและไม่ได้สมดุล ทำให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว เมื่อรับประทานอาหารเสริม GH3 ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่เข้มข้นเข้าไปบำรุงต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนได้มากขึ้น เมื่อหลั่งโกรทฮอร์โมนได้มากขึ้น ร่างกายจะเกิดกระบวนการการปรับสมดุลร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติ ภูมิต้านทานดีขึ้น เซลล์ในร่างกายแข็งแรงมากขึ้น ทำให้สุขภาพของผู้ป่วยฟื้นฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

ระยะเวลาการเห็นผล: โดยส่วนใหญ่สุขภาพร่างกายของผู้ป่วยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน 1-2 เดือนแรกของการรับประทานอาหารเสริม GH3 ตามสูตรการทานที่แนะนำ

 

 

ติตตามเคล็ดลับห่างไกลโรคมะเร็งได้ที่